Revisor

En lekmannarevisor i en ideell förening har inget krav på sig att vara utbildad, utan ska endast ha den insikt och kunskap som krävs för det uppdrag som ska utföras. Det kan således vara en medlem i föreningen som tagit på sig ansvaret att agera revisor och är därmed inte anställd av någon revisionsbyrå.

En lekmannarevisor i en ideell förening omfattas inte av någon specifik lag och kan ofta bli tillsatta utan att egentligen ha så stor kunskap kring vad uppdraget innebär. Det finns inte heller någon lagstiftning kring vad som gäller för ideella föreningar.

Föreningsrevisorerna i Borgeby Fotbollskubb består av:

  • Oskar Bladh (ordinarie)

  • Helene Bondesson (ordinarie)

  • Vakant (suppleant)
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Hem, 09/03 00:29 
Hem, 21/02 14:09 
Hem, 16/02 19:59 
 
Huvudsponsor
Klubbsponsorer