Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Valberedningen

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ. Valet sker av organisationen i form av till exempel ett årsmöte eller stämma.

Valberedningens roll regleras ofta i stadgarna för den organisation som den företräder. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning (eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Valberedningen i Borgeby Fotbollsklubb består av följande:


  • Anna Axelsson

  • Henrik Altheden
 
Huvudsponsor
Klubbsponsorer