Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Registerutdrag ur belastningsregistret

För att kvalitetssäkra föreningen har Borgeby FK valt att arbeta fram en policy som du kan hitta här.

Med andra ord: Om du arbetar som någon typ av tränare, ledare eller styrelsemedlem inom föreningen, måste du på uppmaning ta ut ett registeruppdrag ur belastningsregistret.

Ett registerutdrag begärs av respektive ledare personligen. När man får det via posten så öppnar man inte brevet, utan ger det oöppnat till föreningen.

Blanketter, ytterligare information och process hittar ni via polisen här. Ni ska använda någon av blanketterna under "Blankett för registerutdrag övrigt arbete med barn".

Detta är en åtgärd Borgeby FK valt att vidta för att försöka skydda medlemmen/barnet/spelaren. INTE för att hitta brottslingar.
 
Huvudsponsor
Klubbsponsorer